Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Explosiva varor

Explosiva varor

Hantering av explosiv vara är förenat med särskilda risker och kräver tillstånd i det flesta fall. Räddningstjänsten utför regelbunden tillsyn över hantering av explosiv vara, så att den bedrivs enligt beviljat tillstånd och i enlighet med lagstiftningens krav.