Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Brandfarliga varor

Brandfarliga varor

Hantering av brandfarliga vara är förenat med särskilda risker och kräver tillstånd i vissa fall. Räddningstjänsten utför regelbunden tillsyn över hantering av brandfarlig vara, så att den bedrivs enligt beviljat tillstånd och i enlighet med lagstiftningens krav.