Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Räddningstjänst

Räddningstjänst

Överkalix ska vara jämställt, tryggt och inkluderande samhälle. Du som vistas i Överkalix ska känna trygghet för ditt liv och din hälsa, miljö och egendom.