Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Om det händer

Om det händer

Det är bra att veta vart man ska vända sig om olyckan är framme. Här hittar du kontaktuppgifter till Hälsocentralen och viktiga telefonnummer du kan behöva. Du hittar också var du kan felanmäla eller få information om elavbrott.