Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Sårbarhetsreducerande åtgärder

Sårbarhetsreducerande åtgärder

En risk- och sårbarhetsanalys är ett underlag för att öka medvetenheten och kunskapen hos beslutsfattare om hot, risker och sårbarheter inom det egna verksamhetsområdet, samt för att skapa ett underlag för egen planering.