Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Höga flöden och översvämning

Höga flöden och översvämning

Vid en översvämning fokuserar kommunen på att viktiga samhällsfunktioner ska fungera. Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda dig själv och din egendom.