Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Levnadsvanor - Alkohol

Levnadsvanor - Alkohol

Är du orolig för ditt eller någon annans alkoholbruk? Alkohol förknippas med fest och glädje men kan också påverka dig och din omgivning negativt. Var gränsen går är ofta svårt att se. Genom IQ som är ett fristående dotterbolag till Systembolaget kan du få råd.