Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Information om spelmissbruk bland unga

Information om spelmissbruk bland unga

Det finns risker med barn och ungas spelade som bör uppmärksammas. Här finns en kort information och hänvisning till var det finns att läsa mer om spelmissbruk. Källa är Länsstyrelsens information "Till dig som är förälder eller annan vuxen i barn och ungas närhet"