Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Folkhälsa

Folkhälsa

Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete som kräver samarbete, både lokalt och över kommungränser, men också med regionala aktörer som har kunskap på området. En god folkhälsa förutsätter att hälsan är jämlikt och jämställt fördelad inom befolkningen och ett allmänt gott hälsoläge i befolkningen.

Om BRÅ

Överkalix kommuns BRÅ-grupp är en lokal arbetsgrupp, gruppen har ingen koppling till myndigheten Brottsförebyggande rådet, BRÅ.

Information om myndigheten BRÅ hittar du på webbsidan bra.se