Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Coronavirus - covid-19

Coronavirus - covid-19

Sjukdomen covid-19 orsakas av ett så kallat coronavirus och är en sjukdom som omfattas av smittskyddslagen.

Corona-information

Krisinformation

Krisinformation.se har samlat den viktigaste informationen från olika myndigheter.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten.se är nationellt ansvarig för frågor som rör smittskydd. På deras webbplats finns information om viruset, smittspridning, samt en lista med frågor och svar som uppdateras regelbundet.

Region Norrbotten 

Region Norrbotten har hand om smittskyddsenheten inom regionen.

113 13 

Det nationella informationsnumret 113 13 kan du ringa om du känner oro eller har allmänna frågor om coronaviruset, som inte är symtom- eller vårdrelaterade. 

Vårdguiden 1177 

Vårdguiden 1177.se har information om coronaviruset, symtom på sjukdomen, samt vart man vänder sig vid symtom.