Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Jämställdhet - CEMR deklarationen

Jämställdhet - CEMR deklarationen

Det är i vardagen som jämställdhet skapas – eller ojämställdhet vidmakthålls. Genom sin närhet till invånarna, kan kommuner och regioner direkt medverka till att beslut som främjar jämställdhet får effekt i människors vardag.