Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Till dig som är förälder

Till dig som är förälder

I vår tid ställs det många krav på föräldrar. Att vara förälder idag ställer andra krav än när tidigare generationers vuxna skulle fostra och vägleda sina barn.