Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Tecken på missbruk

Tecken på missbruk

Att ingripa i tid och att ”lägga sig i” är liktydigt med att bry sig om. Försök att engagera dig i vad ungdomarna gör, känn var gränserna går, var hälsosamt nyfiken.