Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Föräldraskolan - uppmärksammar vuxna på ungas drogbruk

Föräldraskolan - uppmärksammar vuxna på ungas drogbruk

Östra Norrbottens Folkhälsoråd vill bidra med kunskap om vad du som vuxen och förälder bör ha koll på när det gäller ungdomar och droger. Detta gör vi i samarbete med trygghets- och preventionssamordnaren i Kalix kommun och Polisen i Östra Norrbotten. Här kan du ta del av Polisens ”Föräldraskolan” som vill göra vuxna uppmärksamma på ungas drogbruk.