Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Vad behöver jag anmäla?

Vad behöver jag anmäla?

För att uppfylla alkohollagens krav behöver du anmäla ägarförändringar och vem som är serveringsansvarig. Du kan även vara skyldig att anmäla andra aktiviteter gällande din verksamhet.