Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap

Tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap

Om du vill servera alkohol i slutna sällskap under ett enstaka tillfälle ska du ansöka om tillfälligt serveringstillstånd.