Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Stadigvarande serveringstillstånd

Stadigvarande serveringstillstånd

Med stadigvarande tillstånd menas tillstånd som gäller tills vidare. Detta tillstånd kan även gälla säsongsrättigheter där en verksamhet sker under en viss del av året, till exempel under sommarmånaderna, eller drivs över flera säsonger.