Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Riktlinjer för tillsyn enligt alkohollagen

Syftet med tillsyn av serveringsställen med serveringstillstånd är att följa upp att verksamheten bedrivs enligt alkohollagens bestämmelser. Tillsyn kan kommunen bedriva själv eller i samarbete med andra myndigheter. Riktlinjerna för tillsyn enligt alkohollagen är beslutade 2012-11-26 Kf §81