Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Riktlinjer för alkoholservering

Som ett led i informationsskyldigheten har Överkalix kommun tagit fram riktlinjer för alkoholservering. Riktlinjerna är en sammanställning av vad som gäller enligt lag och författningar samt vilka hänsyn kommunen kan ta till lokala förhållanden vid tillståndsgivning. Riktlinjerna är inte rättsligt bindande utan en vägledning för bedömning och tillämpning av lagstiftningen. Riktlinjerna för alkoholservering är fastställda av Bygg- och Miljönämnden 2021-04-15 och gäller från och med 2021-05-01.