Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Handlingar - ansökan om serveringstillstånd slutet sällskap

För att din ansökan om serveringstillstånd för slutet sällskap ska kunna handläggas måste du visa vilka ni är som söker, det gör du genom att bifoga aktuella handlingar till ansökan.