Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Från ansökan till beslut

Innan beslut om eventuellt serveringstillstånd kan tas, görs en grundlig utredning av kommunen där det ska framgå om du som sökande uppfyller lagens krav på skötsamhet och om lokalen är lämplig utifrån de lagar och föreskrifter som finns.