Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Avgifter för ansökningar och tillsyn enligt alkoholllagen

I alkohollagen 8 kap. 10 § anges att kommunen får ta ut avgift för prövningen enligt de grunder som beslutas av kommunfullmäktige. Kommunen får även ta ut avgift för tillsyn enligt alkohollagens 9 kapitel av den som har serveringstillstånd och av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel med eller servering av folköl.