Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Anmäla ändringar – vad gäller?

Det råder anmälningsplikt för innehavare av serveringstillstånd. Exempel på anmälningspliktiga händelser som kan ha betydelse för tillsynen är till exempel om kretsen av personer med betydande inflytande i företaget förändras.