Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Politisk ordlista

Politisk ordlista

Här får du en förklaring till vad som menas med vissa ord eller begrepp som används i den politiska hanteringen av ärenden i bland annat vår kommun. Förklaringar till andra ord som bland annat används i regering och riksdag kan du finna i Parlamentarisk ordbok.