Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Politiker

Politiker

Här kan du se vilka politiker som är valda i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott samt övriga uppdrag som förtroendevalda i vår kommun har, och vilka reglementen som styr det politiska arbetet.