Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Konsumentrådgivning

Konsumentrådgivning

Om du behöver information och råd om din rätt som konsument, eller om du behöver ekonomiska råd för din budget eller dina skulder, kan du vända dig till konsumentrådgivaren, som finns här en dag per månad. Boka gärna tid i förväg!

Dina personuppgifter

Överkalix kommun arbetar med skyddet av dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningens krav (GDPR). 

Blanketterna på denna sida överensstämmer med gällande regler för registrering av personuppgifter. Text om detta saknas i nuläget på en del blanketter, men arbetet med att komplettera alla blanketter pågår.

Läs mer om hur kommunen arbetar med skyddet av dina personuppgifter