Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Författningsregister

Författningsregister

Kommunallagen bestämmer att kommunala föreskrifter, med vissa förbehåll, ska finnas tillgängliga för allmänheten på kommunens webbplats.