Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Den politiska beslutsprocessen

Den politiska beslutsprocessen

Här följer en beskrivning av hur det går till, från det att ett ärende kommer in till Överkalix kommun tills dess det är färdigbehandlat.