Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Beslut & dokument

Beslut & dokument

Kommunen ska se till att handlingar bevaras, hålls ordnade och vårdas, så att rätten att ta del av allmänna handlingar upprätthålls.

Tillkännagivanden Kallelser KF

Protokoll