Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Värmepump

Värmepump

Innan installation av en värmepump eller ändring av befintlig anläggning, ska en anmälan göras till Bygg- och miljönämnden.