Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Tobak och rökfria miljöer

Tobak och rökfria miljöer

Den nya tobakslagen innebär en del förändringar. Det krävs till exempel tillstånd för försäljning och det råder rökförbud på fler platser än innan.