Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Radon

Radon

Grundämnet radium finns, mer eller mindre koncentrerat, överallt i naturen. När det sönderfaller bildas den lukt-, färg- och smaklösa gasen radon. Gasen sönderfaller i sin tur till så kallade radondöttrar, som kan fastna på bland annat damm- och rökpartiklar i luften.