Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Starta, ta över eller ändra livsmedelsverksamhet

Starta, ta över eller ändra livsmedelsverksamhet

Livsmedelsverksamheter ska vara registrerade hos kommunen. Det är livsmedelsföretagarens ansvar att skicka in en anmälan om registrering av sin livsmedelsverksamhet. Detsamma gäller om hen övertar en befintlig verksamhet, eller gör en betydande ändring av sin egna verksamhet.