Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Livsmedel och covid-19

Livsmedel och covid-19

Det finns än så länge inga indikationer på att coronaviruset kan spridas via livsmedel. Riskerna att smittas via en bufféservering är därför låg. Det primära är att ha goda hygienrutiner samt att förebygga köbildning och undvika trängsel.