Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Anmälan om olägenhet eller störning

Anmälan om olägenhet eller störning

Miljökontoret har tillsynsansvar för verksamheter inom miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel och arbetar för att förebygga och undanröja olägenheter inom dessa områden.