Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Samlingslokaler

Samlingslokaler

Kommunstyrelsen i Överkalix kommun har, i Au 2021-03-01, beslutat att avsätta medel avsedda för bidrag till samlingslokaler.