Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Eget dricksvatten

Eget dricksvatten

Som brunnsägare bör du regelbundet ta prover på ditt dricksvatten för att undersöka vattenkvaliteten. Att lukta och smaka räcker inte för att avgöra om brunnsvattnet är lämpligt som dricksvatten.