Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Byte av vattenmätare

Byte av vattenmätare

För att våra VA-abonnenter ska känna sig trygga med att deras vattenmätare fungerar korrekt och visar rätt förbrukning, byter vi regelbundet ut gamla vattenmätare. Inför ett byte ber vi dig först att kontrollera din nuvarande installation.