Översiktsplan

Översiktsplanen beskriver hur kommunen vill främja en långsiktig god utveckling när det gäller bebyggelse och mark- och vattenanvändning i övrigt.