Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Lägenhetsregister

Lägenhetsregister

Riksdagen har beslutat att alla bostäder ska finnas med i ett nationellt register. Det gäller inte bara småhus och villor utan även lägenheter.