Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Registrator/ handläggare

Som registrator ansvarar du för att Överkalix kommun tillgodoser krav på registrering, diarieföring samt utlämning av allmän handling.