Värdegrund

Värdegrunden för arbetet inom Överkalix kommun sammanfattats i orden Engagerad, Respektfull, Ansvarsfull och Professionell.

Vår gemensamma värdegrund och värdeord 

Engagerad

 • Vi har ett gott och välkomnade bemötande
 • Vi har uppdraget i fokus och utför det tillsammans med stolthet och engagemang
 • Vi samverkar och motiverar varandra för att utveckla verksamheten

Respektfull

 • Vårt förhållningssätt präglas av öppenhet och allas lika värde
 • Vi visar hänsyn, har tilltro till människor och lyssnar på andra objektivt

Ansvarsfull

 • Vi är delaktiga och tar gemensamt ansvar för helheten
 • Vi tar ansvar för att våra arbetsinsatser leder till god kvalité och förtroende från medborgare
 • Vi tar ansvar för att bidra till gott arbetsklimat och god arbetsmiljö

Professionell

 • Vi tar ansvar för att ha rätt kunskap och kompetens
 • Vi möter varje situation med ett professionellt förhållningssätt
 • Vi möter medborgare och kollegor med öppen dialog, acceptans och tillit till varandra

Så här fungerar det

Vårt engagemang är avgörande för goda insatser och visar att vi är motiverade och tar ansvar för våra uppdrag och försöker inspirera alla runt omkring oss varje dag.

Tillsammans är en central del av vår kommun. Vi är starka när vi litar på varandra, strävar åt samma håll och trivs när vi arbetar tillsammans.

Alla medarbetare tar ansvar genom att vara lojala, både mot varandra och mot uppdraget. Var och en är en del i att lösa en uppgift och tar ansvar för resultatet.

Vi strävar alltid efter ett professionellt förhållningssätt i vårt yrkesutövande. Det innebär att vi styrs av det som gagnar dem vi möter, genom att visa respekt, intresse och medmänsklighet.

Kontakt

Växeln

0926-740 00

Överkalix kommun 
Storgatan 17 
956 81 Överkalix