Överkalix en framåtskridande kommun

I utvecklingsprocessen för en ort fnns det en faktor som väger tyngre än alla andra – de mänskliga behoven. Syftet med förstudien är att ändra synen på inlandskommunen, skapa ett nytt varumärke. Syftet med förstudien är att identifera aktuella målgrupper, ett lösningskoncept med förändringsinsatser baserat på beteendemönster, behov samt drivkrafter hos målgrupperna samt förändra synen på inlandskommunen, bygga ett nytt aktuellt varumärke. De framtagna insatserna ska skapa en attraktiv plats att bo på för de som brukar och använder platsen. Det ska skapa en levande kommun som lockar till infyttning för de målgrupper som tas fram i förstudien. Genom att kartlägga behoven hos användarna (medborgarna och intressenterna) kan vi skapa miljöer som människan faktiskt vill använda, leva och verka i. För att göra det måste vi i ett tidigt skede bjuda in intressenterna i utvecklingsprocessen