Hyra eller köpa bostad

Du kan välja att hyra eller köpa din bostad i Överkalix. Det finns flera olika alternativ att välja mellan.

Hyresvärdar

Den största hyresvärden är stiftelsen Överkalixbostäder, som har kommunen som huvudman.
Telefon 0926 - 791 00
Överkalixbostäder

Privata hyresvärdar

Br. Sällström Fastigheter AB
Telefon 073-831 48 98

Bäckviken Fastigheter AB
Telefon 072-585 56 68

Ryggmannen
Telefon 070-842 17 13

YHT Investment AB
Telefon 076-126 39 04

Köpa hus/ fastighet

På Hemnet finns flera mäklare samlade och många hus/ fastigheter hamnar i deras lista.
Hemnets fastigheter i Överkalix 

Privatpersoner kan lägga ut hus till salu på Blocket.
Blocket Bostad

Lägenhetsregister för fastighetsägare

Du som fastighetsägare är skyldig att rapportera förändringar i ditt lägenhetsbestånd.

Tidigare har man i Sverige genomfört folk- och bostadsräkningar vart femte år mellan 1960 och 1990. För att göra det enklare och billigare att ta fram den hushålls- och bostadsstatistik som behövs i planeringen av vårt samhälle har Riksdagen beslutat att alla bostäder ska finnas med i ett nationellt register.

Genom den lagen ska den som äger flerbostadshus eller småhus rapportera nytillkomna, förändrade och borttagna bostadslägenheter till ett register. Det är Lantmäteriet som enligt lagen upprättar registret och samlar in uppgifter från landets fastighetsägare.

Samtliga boende i ett flerbostadshus har hittills varit folkbokförda på samma adress. I och med lägenhetsregistret folkbokförs alla boende på sin egen lägenhet, som får ett unikt nummer.

För flerbostadshus ska registret för varje bostadslägenhet innehålla uppgifter om lägenhetsnummer, antal rum, bostadsarea, kökstyp samt lägenhetskategori.

Alla lägenheter ska också numreras enligt en särskild standard för registret, så att varje lägenhet får ett fyrsiffrigt nummer.

Lägenheter på entréplan får nummer som börjar på 10, en våning ner börjar numreringen på 09 och en våning upp på 11. På varje våning görs numreringen av lägenheterna sedan medsols från vänster, sett från ingången eller trappan, med början på 01. Den som bor i andra lägenheten från vänster på andra våningen får alltså lägenhetsnummer 1102.

När lägenhetsregistret är upprättat kommer Skatteverket att genomföra en förändring i folkbokföringen så att den sker på lägenhet i stället för - som tidigare - enbart på fastighet. Statistiska centralbyrån producerar sedan statistik om hushåll och bostäder. Sådan statistik är Sverige skyldigt att framställa enligt ett EU-direktiv (Eurocensus 2011).

En förutsättning för att ett lägenhetsregister ska kunna byggas upp är att det finns korrekta adresser till varje bostadsentré. Det är också viktigt att varje uppgång i ett hyreshus har en egen adress, även om man har en gemensam yttre ingång. Det är kommunen som fastställer adresser.

Kontakt

Växeln

0926-740 00

Överkalix kommun 
Storgatan 17 
956 81 Överkalix

Överkalixbostäder

0926 - 791 00