Skolbiblioteket

Under terminen är biblioteket öppet för besök av förskola och skola måndag-onsdag kl 9-12.