Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Grundskola

Grundskola

I den kommunala grundskoleverksamheten ingår förskoleklass, årskurs 1-9 samt fritidshem. 

Grundskolan omfattar årskurs 1-9. Barnen börjar i regel första klass vid sju års ålder, men du kan även låta ditt barn börja i den kommunala grundskolan vid 6 års ålder. Kontakta i så fall rektor Åsa Jakobsson för närmare information. 

Förskoleklass är en egen skolform inom grundskolan. Från och med höstterminen då ditt barn fyller sex år kan barnet börja i förskoleklass. Verksamheten är frivillig och avgiftsfri och omfattar upp till 25 timmar per vecka.

Före och efter skolan finns skolbarnomsorg, fritids, för barn som är 6-12 år.

Barn i Sverige har skolplikt från sju års ålder.

I Överkalix finns även en friskola, Överkalix Friskola