Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Nyheter, forum och föräldramöten

Nyheter, forum och föräldramöten

Här lägger vi inbjudningar till forum och föräldramöten. Du kan enkelt se om det är/ har varit något för "din" klass.

 

 

Överkalix Musikskola

Nu startar vi musikskola!

Överkalix Musikskola är öppen för alla barn och ungdomar i åldrarna 9-20 år som är folkbokförda i Överkalix kommun.  På musikskolan får du möjlighet att lära dig att spela instrument eller sjunga.  

Läs mer under Överkalix Musikskola!

 

 

 

 

Under våren gjordes en föräldraenkät av skolinspektionen på våra förskolor. 

Förskoleenkäten är en del av en större granskning av förskolan.

Resultaten ska bidra med att ge en inblick i hur vissa aspekter av förskolan uppfattas av föräldrar.  

http://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=554418

 

 Skollunch i det fria

Personalen i skolrestaurangen bjöd onsdag den 24 augusti på lunch ute i det fria till alla elever på skolan. Souvaskebab stod på menyn och stektes på murrikkan ute. 

Alla njuter av mat utomhus, och maten var uppskattad av alla, stora som små

 Murrikka

 

Skolstart läsåret 2016/2017 

 Måndagen den 22 augusti 2016 klockan 08.10

 Förskoleklass och årskurs 1-3 samlas på Åkerskolan

Årskurs 4-9 samlas på Strandskolan

Förberedelseklass och asylklass samlas i gymnasieskolan

 Gymnasieskolans SI A och SFI  samlas i skollokalen Företagsbyn

 Gymnasieskolans SI B samlas i BIC-Huset

 Skolskjutsar enligt vårterminens tidtabeller. Måndagar och fredagar avgår endast skolskjuts från skolan klockan 13:40. Har du frågor om hur du eller ditt barn skall färdas till och från skolan är du välkommen att kontakta Skolkontoret, Ivar Isaksson tel. 740 91 eller respektive skolskjutsentreprenör.

 Skolkort kommer att delas ut till skolskjutsberättigade elever under den första skoldagen.

 

 Studerande vid gymnasieskolor på annan ort

Se under fliken Gymnasieskola för ansökan om inackorderingsstöd och/eller anslutningsresor

 

 

Radioaktiv 2016

 

Hela skolan var med och promenerade i Radioaktiv på fredagsmorgonen den 3 juni. Ca 200 elever och lärare deltog.

  

 

 

Överkalix är bästa skolkommun i länet

Överkalix är bästa skolkommun i länet enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som publicerar jämförelse av resultat- och resursindikatorer på kommunnivå. Uppgifterna i rapporten gäller för läsåret 2014/2015. I rapporten som öppet jämför olika verksamheters resultat och resurser hamnar Överkalix på femte plats i riket när resultatindikatorer är sammanvägt.

De indikatorer som ingår i det sammanvägda resultatet är

  • Elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen.
  • Elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, avvikelse från modellberäknat värde.
  • Elever i årskurs 9 genomsnittligt meritvärde.
  • Elever i årskurs 9 genomsnittligt meritvärde, avvikelse från modellberäknat värde.
  • Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram
  • Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, avvikelse från modellberäknat värde.

I de modellberäknade indikatorerna har hänsyn tagits till socioekonomiska faktorer i kommunen.

 

                                            

 

Etthundra skoldagar

Den 5 februari inföll skoldag nummer etthundra.

På Åkerskolan hade man iskonstutställning, redovisade olika arbeten man gjort under hösten och vintern samt bjöd föräldrar och syskon på fika.

Iskonst som eleverna på Åkerskolan jobbat med

Arbeten som redovisades

Eleverna redovisade inför föräldrar och syskon

Strandskolan firade genom att vara ute på Hansavans upplogade promenadstråk och isbana, för att grilla korv och umgås. 

Skridskorna är på och klubborna är med! 

 

 

Information om vårterminen 2016

Jullov 19/12-10/1

Vårterminen startar 11 januari 2016 kl 08:10 på respektive skola enligt höstterminens schema.

Lovdagar för eleverna vårterminen 2016   6/5

Sportlov v 9 29/2-4/3

Påskov v 13 29/3-1/4

Vårterminen slutar den 14 juni 2016

 

Forum för samråd 16/9-15

Den 16/9 klockan 18:00-19:30 är det dags för årets första Forum för samråd.

Nytt för i år är att detta är en allmän kallelse till er föräldrar och att alla som vill är välkomna att delta på mötet.

Kan man inte komma, men har en fråga som man vill att vi diskuterar och tar upp på samrådet så kan ni maila den till mig på:

asa.jakobsson@skola.overkalix.se

Med på mötet kommer också någon av BUNs politiker att vara.

Det jag vill prata med er om då är vår likabehandlingsplan och vad ni har för tankar och funderingar om den. (Jag bifogar den på Schoolsoft.)

Saker att tänka på när ni läser den är vad ni skulle vilja att vi i skolan arbetar med för främjande och förebyggande åtgärder, samt vad och hur ni vill att vi ska agera om det händer att elever blir kränkta på skolan.

Efter mötet kommer minnesanteckningarna att läggas ut på Schoolsoft så att alla kan ta del av dem.

Åsa Jakobsson, rektor, samt Krister Andersson, lärare

 

 

Elever och föräldrar åk 1

Till alla elever som börjar sitt första läsår på Åkerskolan och deras föräldrar:

Välkomna till skolan!

Den första skoldagen börjar torsdag den 20/8 klockan 08:10.
Vi tar emot er och eleverna ute på skolgården.

Vi äter lunch klockan 10:40 i matsalen.
Föräldrarna inbjuds att äta med oss.

Vi har vanlig skoldag till 13.30.
Meddela oss gärna var era barn ska efter skoldagens slut.

Föräldramöte åk 1

Måndag den 24 augusti, kl 18:00 till ca 19:30. Vi träffas i klassrummet.

Välkomna!

Hälsningar

Arbetslaget i årskurs 1 på Åkerskolan
Monica, Kicki, Maria och Sabina

Telefonnummer 741 01