Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Förskoleklassen Björnen

Förskoleklassen Björnen

Förskoleklass är en egen, frivillig skolform, med ett stort inslag av skapande arbete och lek för sexåringar. Från och med höstterminen 2015 finns förskoleklassen på Åkerskolan.  

Överkalix kommun erbjuder förskoleklass för alla 6-åringar. Förskoleklassen ger ditt barn rätt till 25 timmars verksamhet i veckan, skolmat och skolskjuts under läsåret. 

Lek och skapande ska ingå i förskoleklassen som väsentliga delar av det aktiva lärandet och elevens lust och nyfikenhet ska tas tillvara. I förskoleklassen kombineras förskolans och grundskolans arbetssätt och metodik. 

Även Överkalix Friskola erbjuder förskoleklass.