Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Att gå på förskolan/dagis

Att gå på förskolan/dagis

Att börja på förskolan innebär stora förändringar för ett barn. Så här går inskolningen till, samt lite annan information som du som vårdnadshavare behöver känna till. 

Inskolning

Att börja i förskolan innebär stora förändringar för ett barn. Invänjningen bör därför ske i god tid, innan barnet börjar vistas större delen av dagen i förskolan.

Under inskolningen är någon av föräldrarna närvarande. En lugn och tillräckligt lång invänjning är av största betydelse för barnet, särskilt för de yngsta. Under den tiden lär också föräldrar och personal känna varandra och kan lägga grunden till fortsatt naturligt samarbete.
 
Hur inskolningen skall se ut planeras med den personal som har hand om inskolningen av ditt barn. Överskolningen av barnen från Sländan, Humlan och Droppen till syskonavdelningar görs av personalen.

Klädsel 

Lämpliga kläder som är praktiska och oömma – helst ombyte. Tänk på att vi är ute i alla väder. Det bör också finnas inneskor eller halksockar. Kläder och skor skall vara märkta.

Gemensamma aktiviteter

Förskolorna anordnar gemensamma aktiviteter som t ex utflykter, teatrar, konserter mm.

Studiedagar/planeringsdagar

Under året stänger vi två dagar då personal är på utbildning. För de föräldrar som absolut inte kan ordna egen barntillsyn ordnas tillsynen. Vi har även planeringsdagar då avdelningarna planerar sin egen verksamhet. 

 Längre lov

När skolan har sina lov (jul-, sport-, påsk- och sommarlov) har vi på förskolan ofta mindre antal närvarande barn. Inför loven kommer vi att fråga er om det blir någon förändring av barnens närvaro, för att kunna planera vår verksamhet gällande matbeställningar, personalens ledighet, vikarier, aktiviteter mm.

Femårsgrupp

De barn som fyller fem år under året deltar i femårsgrupp. Barnen från den egna avdelningen och från andra avdelningar träffas och har olika aktiviteter tillsammans. I slutet av vårterminen gör vi besök i förskoleklassen, träffar våra nya fröknar och lär känna ute- och innemiljön. Femåringarna gör även en längre resa.

 Utvecklingssamtal

Tillsammans med föräldrarna genomförs ett utvecklingssamtal. Samtalet handlar om barnets utveckling och hur vi tillsammans med er skall arbeta vidare med att främja barnets utveckling. Vi har i samtalet möjlighet att ge information och ömsesidigt utbyte angående barnet. Samtal kan genomföras en eller flera gånger per år.          

 Portfolio

Alla barn i förskola/skola skall ha en egen portfolio med individuella mål för att utvecklas och gå framåt i sitt lärande utifrån målen i läroplanen.

 Övrigt

Egna leksaker, pengar och godis ska inte tas med till förskolan. Vi kan inte ansvara för medhavda leksaker. 
               
Har barnet snuttefilt, mjukdjur eller dylikt får det gärna ta dessa med sig.
Test - MIRROR-web01