Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Våra förskolor

Våra förskolor

I Överkalix finns två kommunala förskolor, Ängens förskola och Älvens förskola, med tillsammans sju avdelningar. 

Båda förskolorna återfinns i centralorten Överkalix.

Ängens förskola, med fyra avdelningar, på Skolgatan 6 och Älvens förskola, med tre avdelningar, på Älvgatan 21.

Två dagar per år stänger förskolan för att personalen ska ha möjlighet att fortbilda sig. Dagarna är inte fastlagda, men meddelas i god tid innan. Vårdnadshavarna ordnar själva i första hand barntillsyn för dessa dagar. Mer information lämnas av förskolechef, se kontaktruta.

Öppethållande

De kommunala förskolorna håller öppet måndag – fredag kl. 06.30 – 17.00.
Vi har stängt alla röda dagar samt julafton, nyårsafton, påskafton och midsommarafton. I dagsläget finns ingen förskola som kan ta emot barn på kvällstid eller natt. 

Så här söker man plats

Föräldrar som önskar plats i förskola ska göra en ansökan. Ansökan görs på blankett som kan skrivas ut nedan, se Blanketter förskola. Ansökan lämnas in till skolkontoret eller skickas in till Överkalix kommun, Skolkontoret, 956 81 ÖVERKALIX.

När ansökan kommit in registreras barnet enligt de önskemål du angivit. Du kommer att erbjudas en plats i förskolan från det datum du angett förutsatt att din ansökan kommit in minst fyra månader innan önskat placeringsdatum. Vi kan inte alltid erbjuda plats till ditt förstahandsval, beroende på beläggning och förturer. Tänk på att räkna med inskolningstid på ca 2 veckor vid önskat placeringsdatum. Placeringsbeslutet skickas ut ca 1 månad innan datum för placering. Påbörjas inte inskolningen inom en månad från överenskommet datum, upphör placeringen.

Förtur till förskolan

Barn i behov av särskilt stöd

Enligt 8:e kapitlet 9 § Skollagen ska barn som är i behov av särskilt stöd anvisas plats i förskola. Kontakta förskolechefen för mer information. Se kontaktruta.

Syskonförtur

Barn som har syskon placerade på en förskola har förtur till den förskolan, i mån av plats. Syskon, där inget av barnen har plats sedan tidigare, erbjuds plats samtidigt och till samma förskola.

Överflyttning

Om du inte får ditt förstahandsval kan du välja att stå kvar i kön för att senare byta förskola/avdelning när plats kan erbjudas där.

Försäkring

Alla barn, som är inskrivna i den kommunala förskolan, är olycksfallsförsäkrade. 

Schema

Schema på barnens närvaro inlämnas till oss eller registreras på Schoolsoft. 

Om personuppgifter

Enligt personuppgiftslagen (PuL) krävs ett samtycke för att få registrera personuppgifter. För att administrera din ansökan/uppsägning/inkomstuppgift kommer dina personuppgifter att registreras i vårt dataregister. 
Uppgifterna kommer endast att användas inom ramen för förskolans och fritidshemmets verksamhet. Du har rätt att ta del av de uppgifter som finns i vårt register och även begära rättelse av dessa.