Here you can choose in which language you would like to read our website.

Please note that Överkalix Municipality uses Google Translate when translating content on this website to your preferred language.

This means that not all translations always are accurate.

Våra förskolor

Våra förskolor

I Överkalix finns två kommunala förskolor, Ängens förskola och Älvens förskola, med tillsammans sju avdelningar. 

Båda förskolorna återfinns i centralorten Överkalix.

Ängens förskola på Skolgatan 6 och Älvens förskola på Älvgatan 21.

Öppethållande

De kommunala förskolorna håller öppet måndag – fredag kl. 06.30 – 17.00.
Vi har stängt alla röda dagar samt julafton, nyårsafton, påskafton och midsommarafton.

Försäkring

Alla barn, som är inskrivna i den kommunala förskolan, är olycksfallsförsäkrade. 

Schema

Schema på barnens närvaro inlämnas till oss eller registreras på Schoolsoft.